VÄLKOMMEN TILL TELIA CERTIFIKATPORTALEN
TELIA CERTIFIKATTJÄNST

-

Telia säljer SSL certifikat både i Sverige och i Finland. Cygate handlar certifikatleveransen i Sverige och Telia Finland handlar leveransen i Finland.


NYHETER:


ETT AV VÅRA MELLANLIGGANDE ROTCERTIFIKAT LÖPTE UT DEN 17/10 2019


Ett mellanliggande rotcertifikat med namn TeliaSonera Root CA v1 Intermediate (SHA-1 hash) löpte ut den 17/10 2019. Den ogiltiga certifikatkedjan gäller Sonera Class 2 CA -> TeliaSonera Root CA v1 Intermediate SHA-1 -> TeliaSonera Server CA v2 -> kundcertifikat.

Tjänster och servrar som använder SSL-certifikat med den gamla certifikatkedjan behöver därför uppdateras till SHA-2 versionen. SHA-2 versionen av det mellanliggande rotcertifikatet kan laddas ner här och är giltigt till den 5/4 2021. Därefter kommer den enda fungerande kedjan att var den som börjar med TeliaSonera Root CA v1. Tjänster som redan använder den nya kedjan kommer inte att drabbas. Mer information och Telias rotcertifikatsprogram finns här.

NY VALIDERINGREGLER AV DOMÄNER


Valideringen av SSL-certifikat har ändrats från den 2018-08-01. De nya valideringsmetoderna beskrivs här. Alla domäner som Telia/Cygatekunderna användar, måste valideras igen.